Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.) – gatunek byliny, należący do rodziny żabieńcowatych (Alismataceae). Występuje powszechnie w płytkich zbiornikach wodnych śródlądowych, prawie na całej kuli ziemskiej, przede wszystkim w Europie i Azji. W Polsce.Strzałka wodna jest rośliną wyjątkowo ciekawą i atrakcyjną. W Polsce występuje dość pospolicie na niżu, zarówno przy brzegach wód płynących jak i stojących. Strzałka jest rośliną bulwiastą i tylko bulwki zimują w podłożu zbiornika. Można nazwać ją rośliną ze spóźnionym zapłonem. Podczas gdy zaczynają kwitnąć lilie wodne, a o kwiatach kaczeńca już dawno zdążyliśmy zapomnieć strzałka zaczyna dopiero kiełkować (koniec maja). Najpierw pojawiają się półprzezroczyste, wstęgowate liście podwodne. Przypominają one znane akwarystom liście nurzańca.. Stan gdy na jednej roślinie występują liście w różnej postaci jest nazywany  różnolistnością lub heterofilią. Strzałka jest znakomitym przykładem tego zjawiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystano hasła ze:
„Słownika botanicznego” pod redakcją
Alicji i Jerzego Szwejkowskich.
Wiedza Powszechna Warszawa 1993 r.