Powodzenie w wędkowaniu zależy przede wszystkim od wyboru miejsca. Nie pomoże wspaniały ekwipunek ani doskonała przynęta, jeśli zarzucimy wędkę w miejscu bezrybnym.

Wiadomo, że ryby należy szukać tam, gdzie się znajduje odpowiednie dla niej pożywienie, dlatego też bardzo ważna jest dla wędkarza choćby pobieżna znajomość życia i zwyczajów ryb,

Nie wszystkie jednak gatunki ryb trzymają się tych samych miejsc. Na przykład liny i karpie zamieszkują wody spokojne, o dnie mulistym, pokrytym roślinnością, brzany natomiast trzymają się wód o wartkim prądzie i dnie żwirowatym lub kamienistym.

Stanowiska sandacza znajdują się poniżej tam, jazów, przegród młyńskich, filarów mostowych i wysp osłaniających tę rybę przed wartkim prądem, jak i na pograniczu nurtu i wolno płynącej wody, w zatokach i wyrwach.

Szczupak, ponieważ zawsze poluje z zasadzki, wybiera na siedzibę miejsca o słabym prądzie, porośnięte grzybieniami, rogatkiem czy rdestnicą, niedaleko zatopionych drzew, pośród korzeni, podwodnych zarośli, a w jeziorach w czasie letnich miesięcy w pobliżu pagórków podwodnych.

W rzekach można znaleźć szczupaka także przy ujściu strumieni, poniżej zastaw młyńskich, na pograniczu nurtu i wolno płynącej wody, w głębokich odmętach przybrzeżnych itp.

Wiosną ryby trzymają się brzegów porośniętych szuwarami, pośród roślin, korzeni krzewów i drzew przybrzeżnych, a w głębokich rzekach zamieszkują zalewy o leniwym prądzie. W lecie przebywają w strefach wód porośniętych roślinnością, a na bieżących wodach poniżej przykos o dnie twardym lub żwirowatym. Jednak okres letni mało sprzyja wędkowaniu, ponieważ ryby znajdują w wodzie duże ilości pokarmu naturalnego w postaci owadów, ich larw, roślin itp. Jesienią ryby gromadzą się na wodach głębokich i w miejscach o słabym prądzie. O tej porze roku wskutek braku owadów i obumierania roślin doskonale reagują na przynęty. Z nastaniem zimy większość ryb gromadzi się dużymi stadami w najgłębszych miejscach wód, gdzie przebywają aż do wiosny.

Na rysunku najlepiej zorientują się początkujący wędkarze, jakie ryby, w jakich porach roku i gdzie można złowić. Pominięto w nich niektóre gatunki rzadko spotykane w rzekach lub w ogóle ich nie zamieszkujące, jak np. karasie.

Powodzenie w wędkowaniu zależy przede wszystkim od wyboru miejsca. Nie pomoże wspaniały ekwipunek ani doskonała przynęta, jeśli zarzucimy wędkę w miejscu bezrybriym.

Wiadomo, że ryby należy szukać tam, gdzie się znajduje odpowiednie dla niej pożywienie, dlatego też bardzo ważna jest dla wędkarza choćby pobieżna znajomość życia i zwyczajów ryb,

Nie wszystkie jednak gatunki ryb trzymają się tych samych miejsc. Na przykład liny i karpie zamieszkują wody spokojne, o dnie mulistym, pokrytym roślinnością, brzany natomiast trzymają się wód o wartkim prądzie i dnie żwirowatym lub kamienistym.

Stanowiska sandacza znajdują się poniżej tam, jazów, przegród młyńskich, filarów mostowych i wysp osłaniających tę rybę przed wartkim prądem, jak i na pograniczu nurtu i wolno płynącej wody, w zatokach i wyrwach.

Szczupak, ponieważ zawsze poluje z zasadzki, wybiera na siedzibę miejsca o słabym prądzie, porośnięte grzybieniami, rogatkiem czy rdestnicą, niedaleko zatopionych drzew, pośród korzeni, podwodnych zarośli, a w jeziorach w czasie letnich miesięcy w pobliżu pagórków podwodnych.

W rzekach można znaleźć szczupaka także przy ujściu strumieni, poniżej zastaw młyńskich, na pograniczu nurtu i wolno płynącej wody, w głębokich odmętach przybrzeżnych itp.

Wiosną ryby trzymają się brzegów porośniętych szuwarami, pośród roślin, korzeni krzewów i drzew przybrzeżnych, a w głębokich rzekach zamieszkują zalewy o leniwym prądzie. W lecie przebywają w strefach wód porośniętych roślinnością, a na bieżących wodach poniżej przykos o dnie twardym lub żwirowatym. Jednak okres letni mało sprzyja wędkowaniu, ponieważ ryby znajdują w wodzie duże ilości pokarmu naturalnego w postaci owadów, ich larw, roślin itp. Jesienią ryby gromadzą się na wodach głębokich i w miejscach o słabym prądzie. W tej porze roku wskutek braku owadów i obumierania roślin doskonale reagują na przynęty. Z nastaniem zimy większość ryb gromadzi się dużymi stadami w najgłębszych miejscach wód, gdzie przebywają aż do wiosny.

Na rysunku najlepiej zorientują początkujący wędkarze, jakie ryby, w jakich porach roku i gdzie można złowić. Pominięto w nich niektóre gatunki rzadko spotykane w rzekach lub w ogóle ich nie zamieszkujące, jak np. karasie.