Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus) Gatunek byliny należący do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae). W Polsce na niżu jest rośliną pospolitą.Całkowicie zanurzona o liściach dużych, podwodnych, ważny składnik roślinności wód niżowych.

Długość od 1-3m. Może tworzyć prawdziwe lasy rdestnic.Dobrze rośnie na głębokości 0,5 – 1,5m. posadzona w piasku. Jest świetnym natleniaczem wody. Zimują w postaci kłączy i pąków zimowych na dnie.Ma dużą wartość jako roślina „dostawca” tlenu oraz siedlisko narybku i innej drobnej fauny wodnej

.Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)