Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus – ranae) ,jest – jak sama nazwa wskazuje – rośliną pływającą na powierzchni wody, bez kłącza z pęczkami luźno zwisających korzeni o okrągławych liściach wielkości 15 – 20 mm, o stosunkowo dużych białych „pogiętych” kwiatach z 3 płatkami korony. Kwitnie od maja do czerwca

.Rząd Hydrocharitales (Żabiściekowce) liczy około 100 gatunków zamieszkujących głownie obszary tropikalne i subtropikalne, posiadających jednak także przedstawicieli w krainach o klimacie umiarkowanym. Należą tu rośliny wodne, żyjące zarówno w wodach słodkich, jak i w morzach,niektóre z nich zwane są pospolicie „trawami morskimi” (nazwa jednak niesłuszna – rośliny te nie maja nic wspólnego z prawdziwymi trawami). Liście skrętolegle ułożone, równowąskie. Kwiaty promieniste, przeważnie rozdzielnopłciowe, zwykle z podwójnym okwiatem, kielich zwykle 3 – działkowy, zielony, korona zbudowana także z 3 wolnych płatków, najczęściej biała. Pręciki bardzo różne, złożone najczęściej z 3 pręcików. Słupek 1, zbudowany z różnej, czasami pokaźnej (do 15) liczby owocolistków, o zalążni dolnej podzielonej na komory i po zapyleniu przekształcające się w mięsisty owoc typu jagody. Owoc ten rozwija się zawsze pod woda.

 Żabiściek pływający

 Żabiściek pływający

Warto wiedzieć

Żabiściek pływający, występuje przy spokojnych brzegach jezior, w rowach, torfowiskach. Do niedawna pospolity na całym niżu, obecnie coraz rzadszy, ze względu na zabiegi melioracyjne. Zimuje na dwa sposoby : jesienią jego nasiona opadają na dno, skiełkowane wypływają zaś wiosną, lub jesienią wytwarza pączki przetrwalnikowe zimujące w mule. Ponieważ rozetki liści tworzą rozłogi często powstają na wodzie gęste płaty żabiścieku. Substancje pokarmowe podbiera za pomocą luźno pływających w wodzie korzeni. Jest jedną z piękniejszych roślin wodnych Europy Środkowej.

Żabiściek pływający

Wykorzystano hasła ze

„Słownika botanicznego” pod redakcją

Alicji i Jerzego Szwejkowskich.

Wiedza Powszechna – Warszawa 1993 r.