Karp — poryblin jeziorny, manna jadalna.

Karaś — pałka wąskolistna, rogatek sztywny, rdestnica pływająca, osoka aloesowata.

Lin — pałka wąskolistna, sitowie jeziorne, grzybień biały, grążel żółty, rogatek sztywny, rdestnica kędzierzawa, osoka aloesowata, ramienica krucha.

Leszcz — rdestnica kędzierzawa, rdestnica przeszyta.

Krąp — strzałka wodna,, rdestnica kędzierzawa, rdestnica przeszyta, moczarka kanadyjska, wywłócznik.

Wzdręga — trzcina pospolita, pałka wąskolistna^ sitowie jeziorne, rdestnica przeszyta, moczarka kanadyjska.

Płoć — strzałka wodna, sitowie jeziorne, rdestnica przeszyta, moczarka kanadyjska.

Szczupak — skrzyp bagienny, trzcina pospolita, pałka wąskolistna, jaskier wodny, grążel żółty, grzybień biały, rdestnica połyskująca.

Okoń — trzcina pospolita