Stojąc na brzegu i patrząc na mijającą nas wodę, napływającą skądś nieustannie i dokądś odpływającą, nie zawsze uświadamiamy sobie, że każda rzeka ma swój życiorys. Oto w każdej prawie wędkarskiej lub rybackiej obszerniejszej publikacji znajdziemy informację o czterech okresach życia rzeki, czterech jej krainach:

pstrąga,

lipienia,

brzany,

leszcza.

Na nich i my skupimy przez chwilę uwagę, choć informacja przez powtarzanie, mogła się zbanalizować.

Wymieniliśmy tu krainy w kolejności, w jakiej powinny występować w naturze. Powinny, albowiem nie zawsze bywają wzorowo uporządkowane, nie każda rzeka potrafi się wykazać pełnym kompletem krain. Nie oczekujmy jednak zupełnie gładkiego przylegania uogólnionych obrazów do rzeczywistości