Wczesnowiosenne polowanie na ryby spokojnego żeru zaczynamy w kwietniu. Na pierwszy ogień idzie płoć, która najlepiej bierze jeszcze przed zejściem lodu, ale już po odtajaniu brzegów jeziora. W tym okresie ryby z całego jeziora skupiają się w strefie przybrzeżnej. W nieco głębszych partiach oczeretów gromadzą się duże leszcze, wzdręgi i płocie. Łowisk płoci i wzdręgi szukamy w spokojnych miejscach na stokach ławicy przybrzeżnej i przy trzcinach ~ na głębokości 0,5-1,5 m. Po całkowitym stajaniu lodu płocie opuszczają te miejsca i przenoszą się w głębszą strefę wody, w której wyczekują odpowiedniej pogody dla odbycia tarła. Miejsca te stanowią doskona­łe łowiska w okresie przedtarłowym. Płoć zazwyczaj znajduje się w połowie wody na łowisku o głębokości 6 m.

Z końcem kwietnia do mniej więcej połowy maja płoć odbywa tarło w strefie przybrzeżnej w miejscach o dnie porośniętym roślinnością .podwodną. Z okresem tarła płoci zbiega się ciąg leszczy na tarliska znajdujące się w podobnych partiach jeziora. Na ten okres przypada również łowienie krąpi, które pod koniec maja zaczynają wędrować na tarło, do którego przystępują głównie w ujściach rzek, płytkich zatokach oraz w zacisznych pasach przed trzcinami.

Na łowiska krąpi najlepiej wybierać stoki ławicy przybrzeżnej I okolice ujść dopływów. Zlokalizowanie łowisk leszczy w kwietniu jest bardzo trudne ze względu na to, że z chwilą zejścia lodów leszcze opuszczają pas oczeretow i wędrują po całym jeziorze dużymi stada­mi spławiając się do wiosennego słońca przeważnie pośrodku jeziora. Po takiej,,słonecznej kąpieli” stada leszczy licznie wchodzą w głęb­sze pasy oczeretow. A zatem w tych partiach jeziora należy próbować szczęścia w słoneczne dni kwietnia.

Nasilenie połowu leszczy, płoci i wzdręgi przypada jednak głównie na sezon letni. Niekiedy już w połowie maja przystępują do żerowania liny i karasie. Dzieje się to zazwyczaj w czasie intensywnego zaziele­nienia się trawy. Ma to miejsce w pasie przybrzeżnym roślinności wynurzonej. Pasy te stanowią miejsca stałego przebywania linów.

Wybór dogodnych łowisk wymienionych gatunków ryb w okresie wiosennym zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych (wczesna lub późna wiosna), temperatury wody powierzchniowej i ściśle związanych z tym okresów tarła poszczególnych gatunków ryb. Z praktyki wędkarskiej wiadomo, że kwiecień na jeziorach Warmii i Mazur nie jest ciekawym miesiącem sportowego połowu ryb spokoj­nego żeru. Wskutek ostrego przejścia z zimy do wiosny ożywianie się środowiska wodnego następuje tam z pewnym opóźnieniem. Dopiero od pierwszej dekady maja w jeziorach tych zaczyna się na dobre ożywiać. W tym właśnie okresie ryby drapieżne ruszają na żerowiska.