Niektórzy wędkarze posługują się tabelą faz księżycowych jako wyro­cznią przy wyborze dnia łowienia. W tabeli tej, opracowanej przez amerykańskiego wędkarza J.O. Knighta, podane są nie tylko dnie, ale nawet godziny najlepszego żerowania ryb. Teoria ta opiera się na zjawiskach przypływowo-odpływowych wywoływanych w morzach i oceanach przez siłę przyciągania Księżyca w poszczególnych jego fazach. Toteż dane w tej tabeli dotyczą żerowania ryb morskich i ogóle, gdyż J.O. Knight nie podaje gatunków ryb, które należy łowić poszczególnych fazach Księżyca. Tym bardziej więc nie można tu mówić o silnym wpływie faz księżycowych na żerowanie ryb w jezio­rach, aczkolwiek zaobserwowałem jakąś trudną do wytłumaczenia zgodność faktycznych pór żerowania interesujących nas ryb z po­szczególnymi okresami wymienionymi w tabeli J.O. Knighta.

Zauważyłem, że na naszych jeziorach najlepszymi do wędkowania fazami księżycowymi są: nów i pierwsza kwadra, a więc okresy, w których przeważają zwykle cyrkulacje południowo-zachodnie.