Czyste niebo pokrywa się cienkimi chmurami warstwowymi, które coraz bardziej gęstnieją, po czym spadają pierwsze krople słabego deszczu. Coraz bardziej rozwijają się chmury warstwowe deszczowe, postrzępione od dołu, z których powstaje i ustala się trwały drobny deszcz, lub drobne płatki mokrego śniegu albo śniegu z deszczem. Ten typ pogody charakteryzuje głęboki niż, za którym zbliża się następny niż, przynoszący opady ciągłe. Obłoki płyną po niebie coraz szybciej i niżej. Następuje zagęszczenie chmur niosących długotrwa­łe opady deszczu. Początkowo wiatr raptownie zmienia kierunek i przybiera na sile, po czym jego siła i kierunek ustalają się. Następuje wyrównanie różnicy temperatur powietrza w dzień i w nocy na obszarze przemieszczania się frontu. Ciśnienie raptownie spada.

Dym z ogniska ściele się nisko nad ziemią, a z komina unosi się, by nagle opaść w dół. Mgła podnosi się do góry i zamienia w obłoki. Rybitwy trzymają się w pobliżu brzegów. Żaby churalnie głośno rechocą. Jaskółki zniżają loty nad ziemią, a pszczoły nie opuszczają swych uli.