Ręczny wyrób haczyków ze stali znany był w Europie już pod koniec XIV wieku. Przemysłowa metoda natomiast zapoczątkowana została w Londynie w XVIII wieku. Pierwszym producentem haczyków z praw­dziwego zdarzenia był Charles Kirby-wytwórca igieł do szycia, który w roku 1651 ulepszył i wprowadził nową metodę utwardzania i harto­wania stali do wyrobu haczyków, stosowaną po dzień dzisiejszy. Od jego nazwiska pochodzi wzór haczyka ,,Kirby”.

Do roku 1810 głównym producentem i potentatem w produkcji haczyków w ogóle była Anglia. Produkowano je w małym miasteczku Redditch w hrabstwie Worcestershire, gdzie w dalszym ciągu wyrabia się mnóstwo modeli haczyków. W roku 1832 powstaje w Norwegii firma Mustad and Son, która specjalizuje się w produkcji haczyków zaspokajając gwałtownie wzrastające potrzeby kraju, którego dłu­gość niesłychanie rozwiniętej linii brzegowej, oblanej przebogatą w ryby wodą, wynosi 28 tysięcy kilometrów.

Prawie każdy u nas wędkarz ma w swym posiadaniu po kilkadzie­siąt różnej wielkości haczyków z  tysięcy ty­pów i wielkości haczyków.

Od epoki kamienia łupanego po dzień dzisiejszy przeznaczenie haczyka jest takie samo. Wystarczy mieć kilka różnych pod względem numeracji i typu haczyków, aby skutecznie łowić ryby we wszystkich zbiornikach wodnych. Bez haczyka wędkowanie jest wykluczone, a więc obok żyłki jest on najważniejszym elementem zestawu wędkowego i nie zanosi się na to, aby miało być inaczej . Do połowu ryb na wędkę w jeziorach najlepiej nadają się haczyki z łopatką o długim ramieniu.

Z olbrzymiego wachlarza modeli haczyków można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje stosowane w praktyce wędkarskiej, do których zalicza się haczyki z krótkim i długim ramieniem. Oba te rodzaje odznaczają się znakomitą chwytliwością, z tą jednak różnicą, że haczyk z krótkim ramieniem nieco lepiej trzyma rybę po wbiciu się w jej ciało. Natomiast haczykiem o długim ramieniu łatwiej jest zaciąć rybę i wciągnąć na niego całe przynęty, lecz nieco trudniej trzymać rybę, gdy hol jest długi.  Osobiście używam haczyków o dłu­gim i krótkim ramieniu. Z krótkim ramieniem – gdy łowię na małe lub awałki żywych przynęt i przynęty roślinne, natomiast z długim – na całe duże przynęty lub pęczki małych sztuk.
Czy ostrzyć haczyki? Ostrzenie haczyków praktycznie nie ma żadnego sensu, gdyż bardzo łatwo jest uszkodzić ostrze.